بهمون بگو چه ابزاری لازم داری؟!

ما برای توسعه‌ی سلر ایکس، دوست داریم دغدغه‌های اساسی شما رو بشناسیم و برای اونا راه حل ارائه بدیم.

ممنون می‌شیم اگر ابزار یا امکانی هست که دوست داری داشته باشی، بهمون بگی. در عوض هر موقع که این ابزار رو ساختیم، اول از همه به خودت خبر می‌دیم و حداقل یکماه هم استفاده از ابزار برات رایگانه.